Skip to content
Sluit

Even voorstellen – Onze boeren

Herenboer Fabian Kemps Verhage

Waarom Herenboer-boer worden?

Het voelt voor mij echt als een geschenk. Het hele concept spreekt me aan; ten eerste omdat we natuurgedreven werken. Dit betekent in de praktijk dat als we voor een uitdaging staan, we niet iets weghalen uit het systeem, maar juist iets toevoegen. Stel, onze kool wordt opgegeten door de rups van het koolwitje. Dan gaan we niet spuiten om het koolwitje helemaal te verwijderen, maar zorgen we voor extra bomen en struiken, zodat vogels zich nestelen en een grote uitbraak van het koolwitje voorkomen. Ook geeft de coöperatie weer eigenaarschap aan burgers. Ze hebben invloed op hoe hun voedsel wordt geproduceerd en hoe het landschap wordt ingericht. Ik ben dan ook heel bewust Herenboer-boer geworden: ik hoef niet eentonig op een trekker te zitten en kan mensen betrekken in het hele proces.

Wat is je grootste drijfveer?

Ik vind het prachtig dat we zelf de regie pakken bij het verduurzamen van de samenleving. De manier hoe we boeren heeft invloed op het milieu, de biodiversiteit, dierenwelzijn, het landschap, de kwaliteit, kwantiteit én de prijs van ons voedsel. De Nederlandse samenleving worstelt met het vinden van de juiste balans in deze. Door lid te worden, hebben alle 500 Herenboeren het initiatief genomen om deze balans zelf, heel lokaal, vorm te geven. Ik heb dus bewondering voor alle Herenboeren en ben blij dat ik voor hen kan werken.

Wat maakt herenboeren wat jou betreft uniek?

Dat je met 200 gezinnen samen een gemengd bedrijf opzet. In Nederland zijn er nog amper boerderijen die zo divers zijn als een Herenboerderij. Naast 50 soorten groenten verbouwen we ook gewassen die op grotere schaal worden verbouwd, zoals aardappelen, uien, granen én fruitbomen. Om het compleet te maken, fokken we ook onze eigen biggen, runderen en houden we leghennen. Dit kan alleen omdat veel van de aangesloten leden, de Herenboeren, dagelijks betrokken zijn en zich inzetten. Ieder met zijn eigen specialiteit en kennis. Dat maakt Herenboeren als boerderij en coöperatie uniek in Nederland.

Nog meer weten over de achtergrond van Fabian? Lees dan hier het uitgebreide artikel wat de Stentor over hem schreef. 

Herenboer-boer Mas van de Pol

Waarom Herenboeren-boer worden?

Boer worden bij de Herenboeren beweging geeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van een andere vorm van voedselproductie. Het is noodzakelijk dat we het roer omgooien. Bodemdegradatie, hoog producerend, maar ziektegevoelige planten en dieren en boeren die amper hun hoofd boven water kunnen houden, is niet wat we willen. Het idee van Herenboeren is om op al deze vlakken een duurzame verbeterslag te realiseren. Hoe dit in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht, is een uitdagende ontwikkeling die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Het mooie is dat de weg naar dit doel gezamenlijk wordt gedragen door de leden.


Wat is je grootste drijfveer?

Gezond voedsel goed produceren. Wat nu precies gezond en goed is, is wellicht discutabel. Maar dat verse producten van je eigen boerderij gezond voor je zijn, staat voor mij vast. Hoe we goed produceren is de vraag. Hoever we daarin willen en kunnen gaan is de uitdaging! Als we bijvoorbeeld zonder fossiele brandstoffen zouden willen boeren, hoe kunnen we daar dan invulling aan geven? Deze uitdaging vind ik heel interessant. Ik wil heel graag manieren vinden om invulling te geven aan een vorm van landbouw die meer oplevert, dan wat je erin stopt. Zover zijn we nog lang niet, maar je moet ergens beginnen.

Wat maakt Herenboer wat jou betreft uniek?

Een grote groep burgers maakt het mogelijk om dit begin te maken. Zij bieden de faciliteiten en dragen als coöperatie de risico’s die nodig zijn voor de groei van een nieuw landbouwmodel. Hierdoor hoeven we niet iedere vierkante meter uit te buiten om onderaan de streep wat over te houden. Ook de boer hoeft zichzelf niet uit te buiten, of zich zorgen te maken over de marktwaarde van zijn producten. Keuzes kunnen gemaakt worden met de prioriteiten op de juiste plaats, zonder financieel overwegende prikkel.