Skip to content
Sluit

Even voorstellen – Onze boeren

Herenboer Jiri Postma

Waarom Herenboer-boer worden?

Voor mij is de biologische en mensgerichte landbouw altijd een enorme inspiratiebron geweest. We zijn met ons hedendaagse landbouwsysteem tegen de grens aangelopen van wat de aarde kan dragen. Er is hierdoor een uitdaging op ons pad gekomen om weer een gezonde relatie te creëren tussen de mens en zijn leefomgeving in de vorm van natuur gedreven landbouw. Doordat onze boerderij een coöperatie is kunnen mensen zich weer verbinden met het voedsel dat ze eten. Het eigenaarschap wordt gedeeld en er is inspraak in hoe de boerderij en het landschap wordt vormgegeven. Deze verbinding is ontzettend inspirerend voor mij als boer en geeft ruimte om op mens en natuur gedreven manier te werken. Er zijn elke dag weer nieuwe uitdagingen op de boerderij, maar als ik over het land loop met de gewassen, dieren en leden om me heen weet ik waarom ik herenboer-boer ben geworden. Om samen met de aarde te mogen werken voor het voedsel dat we eten.

 

Wat is je grootste drijfveer?

Het produceren van duurzame en gezonde voeding is mijn grootste drijfveer. Hierbij speelt het milieu, de bodem en biodiversiteit een enorme rol. In mijn ogen is een kleinschalig gemengd bedrijf hiervoor een goed uitgangspunt. Maar sociale en economische duurzaamheid zijn ook ontzettend belangrijke factoren op het gebied van duurzaamheid. Door de coöperatieve samenwerking die wij aangaan op onze boerderij ontstaat er ook op dit gebied een enorme diversiteit en vruchtbaarheid. Ik denk dat we daardoor een bijzonder goede basis hebben om samen te werken aan oplossingen voor de rol van de mens in zijn omgeving. Een oplossing die uitdagend, maar ook vooral prikkelend en leuk is. 

 

Wat maakt herenboeren wat jou betreft uniek?

Wat in mijn ogen ontzettend uniek is aan de herenboerderij is de enorme diversiteit van het bedrijf. Op het gebied van het landbouw proberen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Dit houdt in dat we meer dan vijftig verschillende soorten groenten verbouwen, een fruitboomgaard hebben en akkerbouwgewassen telen zoals aardappels, granen en uien. Daarnaast hebben we ook een veehouderij tak die bestaat uit het houden van landvarkens, runderen en pluimvee. Al deze aspecten van het bedrijf ondersteunen elkaar en zo proberen we een kringloop te creëren op de boerderij. Dit kan soms een enorme uitdaging zijn als boer, maar door de diversiteit en betrokkenheid van de 200 gezinnen die allemaal op hun manier een bijdrage leveren komen we steeds dichterbij een menswaardig landbouwsysteem. De verbondenheid, diversiteit en gedeelde visie maakt de herenboerderij voor mij echt uniek.

Herenboer-boer Mas van de Pol

Waarom Herenboeren-boer worden?

Boer worden bij de Herenboeren beweging geeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van een andere vorm van voedselproductie. Het is noodzakelijk dat we het roer omgooien. Bodemdegradatie, hoog producerend, maar ziektegevoelige planten en dieren en boeren die amper hun hoofd boven water kunnen houden, is niet wat we willen. Het idee van Herenboeren is om op al deze vlakken een duurzame verbeterslag te realiseren. Hoe dit in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht, is een uitdagende ontwikkeling die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Het mooie is dat de weg naar dit doel gezamenlijk wordt gedragen door de leden.


Wat is je grootste drijfveer?

Gezond voedsel goed produceren. Wat nu precies gezond en goed is, is wellicht discutabel. Maar dat verse producten van je eigen boerderij gezond voor je zijn, staat voor mij vast. Hoe we goed produceren is de vraag. Hoever we daarin willen en kunnen gaan is de uitdaging! Als we bijvoorbeeld zonder fossiele brandstoffen zouden willen boeren, hoe kunnen we daar dan invulling aan geven? Deze uitdaging vind ik heel interessant. Ik wil heel graag manieren vinden om invulling te geven aan een vorm van landbouw die meer oplevert, dan wat je erin stopt. Zover zijn we nog lang niet, maar je moet ergens beginnen.

 

Wat maakt Herenboer wat jou betreft uniek?

Een grote groep burgers maakt het mogelijk om dit begin te maken. Zij bieden de faciliteiten en dragen als coöperatie de risico’s die nodig zijn voor de groei van een nieuw landbouwmodel. Hierdoor hoeven we niet iedere vierkante meter uit te buiten om onderaan de streep wat over te houden. Ook de boer hoeft zichzelf niet uit te buiten, of zich zorgen te maken over de marktwaarde van zijn producten. Keuzes kunnen gemaakt worden met de prioriteiten op de juiste plaats, zonder financieel overwegende prikkel.