Skip to content

De Werkgroepen

Tuinbouw

regenboog

De Tuinbouw is niet alleen het zaaien en oogsten, het is een veelzijdige taak.  Over wat we tot nu toe bereikt hebben kun je hier lezen.  

Meer

Dierhouderij

WhatsApp Image 2020-12-01 at 10.12.49 (3)

Kippen

235 Kippen en 5 hanen verblijven in onze kipcaravan en zorgen voor de eieren. Tweemaal per dag worden de kippen gevoerd en worden de eieren geraapt. In het begin liep dit op tot zelfs 250 eieren per dag en momenteel zitten we op een 215 gemiddeld per dag. De eieren worden gecontroleerd op breuken en vuilheid en op basis van de datum van rapen bewaard, zodat de voedselveiligheid gegarandeerd kan worden. Tevens wordt het verblijf schoon gehouden. Tijdens de voedermomenten wordt er ook gelet op de gezondheid van de dieren. Wanneer er een kip bijvoorbeeld gepikt wordt, wordt deze evt. afgezonderd van de rest. Nu er nog vogelpest heerst verblijven de kippen noodgedwongen binnen met beperkte buitenruimte. Wanneer de kippen weer naar buiten mogen zorgt de werkgroep ook voor het geregeld verplaatsen van de kipcaravan en het buitenverblijf.

Varkens

Omdat we een natuurgedreven boerderij voor ogen hebben zorgt de werkgroep door middel van eigen zeugen voor de aanwas van voldoende vleesvarkens en een constante kwaliteit van het vlees. Momenteel zijn er 22 varkens, waarvan 3 gelten (jonge zeug die nog niet drachtig is geweest), te weten gelt Annabel, gelt B en zeug Julia (drachtig!). De werkgroep heeft een kraamstal met biggennest gemaakt voor alle aankomende worpen die gaan plaatsvinden. Binnenkort worden dus de eerste biggetjes op onze boerderij geboren! 

De gelten en dan later de zeugen, gaan de komende jaren zorgen voor de nieuwe aanwas van biggen. De werkgroep verzorgt de inseminatie en in overleg met de dierenarts de gezondheid van deze dieren.

Tweemaal per dag worden de varkens gevoerd, hierbij is het belangrijk dat ieder varken de juiste hoeveelheid voedsel krijgt. Vandaar dat de werkgroep momenteel ook het varkensveld opnieuw aan het indelen is en de flexstal voorzien heeft van compartimenten. Zo is het overzichtelijker om elk varken te geven wat hij/zij nodig heeft. Tijdens die voermomenten wordt er uiteraard ook weer op de gezondheid van de varkens gelet.

Runderen

We hebben 11 runderen. We hebben 6 koeien, waarvan er nu 5 drachtig zijn en in april en mei hun kalf verwachten. Verder hebben we 5 ossen die vorig jaar en het jaar ervoor geboren zijn. De runderen worden voornamelijk gevoerd met het gras uit de velden en we hebben nu een plan om de velden ook met kruiden door te zaaien voor afwisseling in voer en invloed uit te kunnen oefenen op de vleeskwaliteit. In principe verblijven de runderen het gehele jaar buiten. Geregeld worden de runderen naar een andere weide verplaatst om het veld weer te laten herstellen. In de winter zorgen we ervoor dat we genoeg kuilgras hebben liggen om te voeren. Verder trainen we nu de koeien met koekoeken om herkenbaar te zijn als het nodig is om de runderen te helpen in het veld. Uiteraard wordt ook de gezondheid van de dieren in de gaten gehouden.

Inrichting terrein

IMG_3610

(Het zo praktisch, veilig en overzichtelijk mogelijk inrichten van het erf. En alles wat daarbij komt kijken.)

Met zo’n 8 man gaan we bijna elke zaterdagochtend aan de slag voor verschillende klussen op de boerderij die Fabian en Mas, maar ook andere werkgroepen aan ons vragen.

Meer

Communicatie

Collage krantjes

Net zoals alles op onze boerderij, ontwikkelt en vernieuwt de werkgroep Communicatie zich continu. Het begon met 11 kartrekkers die tal van acties inzetten om aan zoveel mogelijk mensen te vertellen over hun prachtige initiatief. Heel Apeldoorn moest weten dat wij een boerderij wilden starten en dat iedereen zo een kans kreeg om mee te doen!

Meer

Uitgifte

WhatsApp Image 2020-11-17 at 13.14.28 (1)

 

De coördinatoren van de uitgifte: Jelly, Anneke, Jolande, Vivianne en Suus vormen samen met onze roostermaakster en mailboxbeheerder Céline en lid van het groentenoverleg Els samen de werkgroep Uitgifte.

Meer

Bestuur

1

De samenstelling van het huidige bestuur is als volgt:

  • Interim-voorzitter: Bert Burgers
  • Secretaris: Nicole Salzmann
  • Penningmeester: Bert de Groot
  • Bestuurslid ontwikkeling: Klaas Visser
  • Bestuurslid algemeen: Pierre van Rijn